Logo

Kontrahenci

Moduł Kontrahenci służy do gromadzenia i przechowywania informacji o współpracujących z firmą kontrahentach. Gromadzone są tu informacje zarówno o odbiorcach prywatnych jak i firmach. Zapisane dane są następnie wykorzystywane w programie do szybkiego automatycznego wprowadzania danych kontrahentów np. na fakturach, umowach, zleceniach.

Cechy modułu:

przejrzysty interfejs
konfiguracja sposobu wyświetlania kolumn
szybkie filtrowanie po wszystkich kolumnach
dodatkowy filtr adresowy
możliwość wprowadzenia kilku adresów dla jednego kontrahenta
szybki podgląd umów kontrahenta
wydruk danych kontrahenta
przejrzysty podział na kontrahentów: firma, osoba prywatna
możliwość duplikowania i edytowania kontrahentów

Irydium