Logo

Umowy

Moduł Umowy przeznaczony jest do wystawiania, wypowiadania i generowania umów oraz tworzenia aneksów do tych umów. Umożliwia w szybki, łatwy i wygodny sposób sporządzenie właściwej umowy i aneksu z posiadanych gotowych szablonów, które definiowane są w module Ustawienia – Szablony.

Cechy modułu:

wygodny mechanizm wyszukiwania danych poprzez rozbudowane filtry
automatyczne numerowanie umów i aneksów wg. wcześniej zdefiniowanych własnych szablonów
   numeracji
łatwe generowanie umów do plików MS Word i Open Office Write na bazie wcześniej zdefiniowanych
   szablonów
wydruk widocznych kolumn z danymi dla wszystkich lub wybranych umów
możliwość wypowiedzenia umowy z jednoczesnym zawarciem nowej umowy dla danego kontrahenta
szybki wybór ilości i rodzaju pojemników oraz tras wywozu do umowy i aneksu w odrębnych  zakładkach
przejrzysty podgląd aktualnego stanu umowy
automatyczne aktualizowanie: wartości brutto i netto umowy po wybraniu pojemników i trasy
możliwość edytowania i duplikowania umów i aneksów
dowolna liczba pojemników i tras do jednej umowy i aneksu
elastyczne dostosowanie kalendarza wywozów dla zawieranej umowy
przejrzysty interfejs
konfiguracja sposobu wyświetlania kolumn
szybkie filtrowanie po wszystkich kolumnach

Irydium