Logo

Pojemniki

Moduł Obsługa pojemników służy do kontroli nad wydaniem i odbiorem pojemników automatycznie wyświetlanych w module po zawarciu bądź wypowiedzeniu umowy lub aneksu.

Cechy modułu:

przejrzysty interfejs
konfiguracja sposobu wyświetlania kolumn
szybkie filtrowanie po wszystkich kolumnach
kontrolowana edycja nad wydanymi, odebranymi i wydrukowanymi pojemnikami z możliwością wybrania
   daty wydania i odbioru
możliwość szybkiego wydruku wybranych pojemników

Irydium